Zawieszenie działalności gospodarczej: kiedy to dobry ruch dla firmy?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze należy do najłatwiejszych. Bywa tak, że firma nie przynosi zysku, bądź jest on niski. Zdarza się też, że z różnych powodów nie możemy jej prowadzić przez jakiś czas. Wyjazd za granicę, problemy zdrowotne, czy po prostu poszukiwanie nowego pomysłu na siebie to tylko niektóre przykłady. W takich wypadkach sensownym rozwiązaniem wydaje się możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej: kto może to zrobić?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – możesz zawiesić wykonywanie działalności. Po złożeniu odpowiednich wniosków, w bazie widoczna będzie data zawieszenia. Co ważne, możesz to zrobić, jeśli nie zatrudniasz pracowników.

Inaczej sprawa wygląda ze spółką cywilną. Jest to podmiot, który nie ma osobowości prawnej i nie jest „spółką” w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Zatem, spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą – przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej i to ich działanie jest ważne przy zawieszeniu działalności. Aby było ono ważne i skuteczne, każdy wspólnik musi złożyć stosowny wniosek.

Zawieszenie działalności gospodarczej: jak to zrobić?

Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć elektronicznie, bądź w formie papierowej – wysłać pocztą albo dostarczyć do właściwego urzędu. Powyższa usługa jest bezpłatna, a informacja o zawieszeniu pojawi się w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku.

Ten link przekieruje Cię do CEIDG, gdzie możesz złożyć wniosek elektronicznie.

Zawieszenie działalności gospodarczej: jakie są korzyści?

W trakcie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. Zostaje on wyrejestrowany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo jest zwolniony z opłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji VAT7 lub VAT-7K.

Pamiętaj!

Zaprzestanie opłacania składek do ZUS skutkuje utratą prawa do świadczeń zdrowotnych. Dlatego warto pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym na okres trwania zawieszenia.

Zawieszenie wykonywania działalności ze względu na opiekę nad dzieckiem

Jeżeli zawieszasz wykonywanie działalności ze względu na opiekę nad dzieckiem, masz prawo do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Składki te są opłacane wtedy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jedynym warunkiem uzyskania takiej pomocy jest prowadzenie działalności przez co najmniej 6 miesięcy przed datą zawieszenia wykonywania działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej: na jaki okres mogę zawiesić firmę?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zawieszenie może nastąpić na czas nieokreślony albo określony, ale nie krótszy niż 30 dni. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku jako dzień zawieszenia i trwa do dnia również wskazanego w tym wniosku jako dzień zakończenia zawieszenia.

Zawieszenie działalności gospodarczej: jakich czynności mogę dokonywać?

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności oraz osiągać z tego tytułu przychodów. Co więcej, nie może wykonywać tych samych usług, ale na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie.

Jeśli chodzi o czynności, które mogą być wykonywane podczas zawieszenia wykonywania działalności to są to m.in.:

  • wszelkie czynności zmierzające do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia działalności,
  • możliwość zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia.

Pełny katalog czynności, które przedsiębiorca może wykonywać określony jest w art. 25 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

W jaki sposób mogę wznowić wykonywanie działalności gospodarczej?

Jeżeli działalność została zawieszona na czas określony i we wniosku wskazana jest data wznowienia, to wznowienie działalności nastąpi automatycznie w podanym w piśmie dniu. Nie jest konieczne składanie osobnego dokumentu.

Jeżeli działalność została zawieszona na czas nieokreślony, to w takim wypadku konieczne jest złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kliknij tutaj, a znajdziesz elektroniczny wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Bądź na bieżąco!

Mam nadzieję, że to krótkie przedstawienie postępowania mającego na celu zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej pozwoli na rozważenie różnych opcji ratowania, bądź przekształcenia prowadzonej działalności. 

Nie chcesz, żeby omijały Cię takie informacje? Zapisz się do naszego newslettera!

1 Comment

  1. […] Zawieszenie działalności gospodarczej: kiedy to dobry ruch dla firmy? […]

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to top