To jak w końcu?! Wróciliśmy z tarczą czy na tarczy?

„Już lepiej, gdyby próbowali rozsiewać ebolę, bo ebola nie goni za człowiekiem i nie próbuje go ugryźć”(Jonathan Maberry).

Tym cytatem trochę z pogranicza czarnego humoru, chciałabym zwrócić uwagę na obecną sytuację w naszym pięknym kraju. Gdzie człowiek nie wyjdzie, sklepy inne niż spożywcze – zamknięte, bary i restauracje – zamknięte (chyba, że lubicie jedzenie na wynos), teatry i kina – zamknięte.

To wszystko dla pracowników na etacie (takich, jak ja), jest oczywiście uciążliwe, ale nie dotyka nas, w tak wielkim stopniu, jak przedsiębiorców i działalności jednoosobowe.

Gdy byłam niedawno w salonie kosmetycznym, drzwi otworzyła mi młoda pracownica. Spytałam, czy dużo osób odwołało swoje wizyty i usłyszałam: 95 procent. Dodam tylko, że wizyta miała miejsce, kiedy liczba potwierdzonych przypadków była niewielka, a ograniczenia nie były tak drastyczne. Trochę ze strachem, ale poddałam się usłudze kosmetycznej oraz porozmawiałam z panią prowadzącą salon.

Jaki wniosek?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność boją się najbliższych miesięcy – już teraz nie mają klientów, a kolejne ograniczenia wprowadzone przez rząd 1 kwietnia 2020 roku nakazały zamykać właśnie takie salony. Ich sytuacja jest ciężka, żeby nie powiedzieć dramatyczna. Już pod koniec marca ruszyły pierwsze zwolnienia pracowników, a eksperci szacują, że następne wypowiedzenia nastąpią pod koniec maja 2020 r.

W związku z tym uchwalona została ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa podzielona jest na 4 działy: wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników, organizacji pozarządowych i kultury oraz dodatkowe wsparcie. W artykule zostaną omówione tylko niektóre rozwiązania dla przedsiębiorców.

Podatki

W ustawie znajduje się zapis, że przedsiębiorcy, którzy nie mogą uregulować swoich zobowiązań podatkowych, mogą złożyć wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty bądź umorzenie zobowiązań. Co więcej, Minister Finansów będzie miał uprawnienie do zaniechania w całości, bądź w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Natomiast płatnicy składek nie będą musieli przekazywać zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników za marzec i kwiecień 2020. Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie tych płatników składek, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ze względu na COVID-19.

Co ważne dla nas – do 31 maja 2020 r. został wydłużony okres składania rocznego zeznania PIT.

Nie sposób oczywiście omówić tu wszystkich rozwiązań tarczy antykryzysowej, dlatego umieszczam link do rządowej strony tutaj. Omówię tylko kilka najważniejszych rozwiązań wynikających z rządowego planu ratunkowego.

Jednoosobowa firma

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na powyższej stronie, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub firmę, w której zatrudniasz maksymalnie 9 osób, możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Od 1 marca do 31 maja 2020 nie będziesz musiał opłacać składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy. Złożenie takiego wniosku jest darmowe, a do niego należy dołączyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020.

Inna możliwość to świadczenie postojowe – jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Rząd wprowadził również możliwość niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Maksymalna wysokość pożyczki to 5000 zł – pożyczka będzie wypłacona jednorazowo, po podpisaniu umowy, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy. Ważne, iż rozpoczęcie spłaty będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Pracownicy

Dla firm, których obroty gospodarcze spadły z powodu COVID-19, ustawa przewiduje świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Skorzystać z nich może przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19 lub
  • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Ustawa przewiduje również dwa rodzaje świadczenia dla pracowników:

  • w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wynosi 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
  • w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wynosi 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Nie zapominajmy również o naszych podopiecznych!

I tak, pracownikom/rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Co więcej, świadczenie to przysługuje opiekunom:

  • osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 roku życia albo orzeczeniem o niepełnosprawności – w przypadku zamknięcia placówki,
  • chorego dorosłego niepełnosprawnego członka rodziny – w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,
  • dziecka do ukończenia 8 roku życia.

Kończąc, podkreślam, że w artykule przedstawione zostały tylko niektóre rozwiązania dla przedsiębiorców oraz pracowników. Nie omawiałam wsparcia dla kultury oraz organizacji pozarządowych oraz wsparcia dla rolników czy samorządów.

Nie pozostaje nam nic innego jak przetrwać ten trudny okres i korzystać z wolnego czasu w najbardziej efektywny sposób!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to top