Polityka prywatności

Cześć!

Jeśli odwiedzasz tę stronę, to znaczy, że Twoje dane osobowe są dla Ciebie ważne. Niniejsza polityka wyjaśni Ci, jak je chronimy i co dzieje się z nimi dzieje.

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony.

1. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Kuźnik – prowadząca stronę pod tytułem „Zołzy Biznesu”. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, proszę o kontakt poprzez podany adres e-mail: zolzy@zolzybiznesu.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i każdorazowo zmiana ta zostanie pokazana na stronie. Przyczyną zmian mogą być okoliczności niezależne od administratora takie jak zmiany w obowiązujących przepisach prawa czy rozwój strony i używanie nowych narzędzi.

Dane osobowe, które zbieramy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., powszechnie znanym pod nazwą RODO.

2. Pliki cookies oraz narzędzia używane na stronie Zołzy Biznesu

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator pod postacią liter i cyfr, który jest następnie wysyłany przez serwer do przeglądarki i przez nią przechowywany. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie nie zawierają informacji identyfikujących użytkownika, ale przechowywane dane osobowe mogą być powiązane z informacjami znajdującymi się w plikach cookie.

Strona Zołzy Biznesu korzysta z następujących programów i wtyczek: Google Analytics, Monster Insights, Google Tag Manager, MailerLite, Piksel Facebooka, CBX Insta Photos, Jetpack.

3. Rodzaj danych gromadzonych przez stronę Zołzy Biznesu

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, system operacyjny,
 • informacje o Twoich wizytach na stronie i korzystaniu ze strony, długość wizyty, ilość wyświetleń strony,
 • adres e-mail, który podajesz podczas rejestracji do newslettera,
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam udostępnisz takie jak imię, nazwisko, data urodzenia.

Gromadzimy i przechowujemy tylko Twoje dane udostępniane nam przez Ciebie. Nie gromadzimy danych osób, które nie wyraziły na to zgody, bądź danych osoby, które zostały udostępnione przez kogoś innego.

4. Rodzaje używanych plików „cookies”

Strona używa dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 

5. Okres przechowywania danych oraz plików „cookies”

Imię, nazwisko, adres e-mail i witrynę internetową, które otrzymałyśmy w wyniku zapisu na newsletter lub gdy dodałeś komentarz, przechowujemy tak długo, jak nam na to na to pozwolisz. Pamiętaj, że zawsze możesz anulować swoją subskrypcję na newsletter. Podobnie jest z komentarzami – możesz usunąć je samodzielnie lub poprosić o to nas. W każdym z wyżej wymienionych przypadków twoje dane zostaną usunięte.

Pliki „cookies” są przechowywane tak długo, dopóki nie zostaną usunięte przez użytkownika z przeglądarki. Możliwa jest również opcja blokowania plików „cookies” przez przeglądarkę internetową.

6. Udostępnianie danych osobowych

W celu prowadzenia strony Zołzy Biznesu możliwe jest ujawnienie Twoich danych osobowych osobom prowadzącym stronę.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in.:

 • w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, na mocy decyzji właściwego organu,
 • z powodu ochrony praw autorskich i innych praw strony Zołzy Biznesu.

7. Zarządzanie swoimi danymi

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • zmiany danych,
 • sprostowania danych,
 • poprawiania danych,
 • usunięcia danych.

Możesz także poprosić swoją przeglądarkę o blokowanie plików „cookies”.

Data ostatniej aktualizacji: 28 maja 2020 r.

Scroll to top