15 podcastów dla dzieci po angielsku i włosku. Posłuchaj!

Z morza podcastów wybrałam te, które uważam za najbardziej wartościowe dla dzieci w procesie przyswajania języka obcego. Znajdziesz tutaj 10 propozycji anglojęzycznych i 5 włoskojęzycznych.