Bezzwrotna mikropożyczka nawet do 5000 zł?

Muszę przyznać, że ustawa antykryzysowa w ostatnich tygodniach nie znika z mojego biurka. Analizuję, czytam, szukam rozwiązań. Wczorajszy dzień spędziłam w papierach dotyczących mikropożyczki, by napisać dla Was rzetelny tekst, który pozwoli Wam przedrzeć się przez gąszcz tajemniczych paragrafów i zawiłej biurokracji.

Dziś, popijając poranną kawę, robiąc śniadanie i słuchając radia, usłyszałam dosyć niepokojące komunikaty. Jakie?

„[…] każdy przedsiębiorca, który skorzysta z pomocy państwa będzie na celowniku CBA i Urzędu Skarbowego”, „[…] mikropożyczka może być umorzona maksymalnie w 70%”, „[…] warunkiem umorzenia mikropożyczki jest utrzymanie zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania pożyczki”.

Dziś rozprawię się z fake newsami! Bierz kawę (czy co tam lubisz) w dłoń i czytaj dalej.

Komu przysługuje mikropożyczka?

Dzięki nowelizacji ustawy antykryzysowej 2.0 każdy mikroprzedsiębiorca spełniający następujące warunki:

  • prowadził działalność przed 1 marca 2020 r.,
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

może ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 5 000 zł. Pożyczka ma umożliwić przedsiębiorcom pokrycie części bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy trzeba udokumentować to, na co pożyczka zostaje przeznaczona? Nie, po upłynięciu okresu 3 miesięcy od jej otrzymania, podczas składania wniosku o jej umorzenie, oświadczamy, że wydatkowana kwota pokryła część kosztów prowadzonej działalności.

Bezzwrotna pożyczka? O co chodzi?

Pożyczka z definicji polega na udzieleniu określonej kwoty środków pieniężnych lub przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy na określony bądź nieokreślony czas. Co oznacza, że nie jest BEZZWROTNA. Mikropożyczka jest udzielana jednorazowo. Stałe oprocentowanie pożyczki, które stanowi jej koszt wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Spłata pożyczki nastąpi po trzymiesięcznej karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach.

To jak to w końcu jest z tym umorzeniem?

Warunkiem umorzenia pożyczki wraz z odsetkami jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Każdy przedsiębiorca, który chce, by jego pożyczka była umorzona wraz z odsetkami musi pamiętać, by w okresie do 14 dni od ustania karencji złożyć wniosek o jej umorzenie do powiatowego urzędu pracy.

W jaki sposób mogę ubiegać się o pożyczkę?

Przedsiębiorca chcący ubiegać się o mikropożyczkę powinien złożyć:

  • wniosek o pożyczkę KLIK,
  • umowa pożyczki KLIK,
  • załącznik nr 1 „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19” KLIK,
  • kopia pełnomocnictwa*

*tylko w przypadku, jeżeli wniosek składa pełnomocnik firmy

do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy lub poprzez platformę KLIK.

Lepszy rydz niż nic?

Wiedząc, jak wielkie są kwoty prowadzenia działalności gospodarczej, zdaję sobie sprawę, że dla wielu będzie to kropla w morzu wydatków. Czy warto z niej skorzystać? Myślę, że tak. Czy jest to wystarczająca pomoc? Oceńcie sami.

Alternatywna rzeczywistość?

Po wczorajszym dniu spędzonym w dokumentach, dzisiejsze informacje podane w radiu wydawały się dla mnie alternatywną rzeczywistością. Pamiętajcie, że media podają dużo fake newsów, które mają na celu zwrócenie Waszej uwagi. Sięgajcie do rzetelnych źródeł. Szukajcie informacji na własną rękę. Buntujcie się. Czytajcie.

Masz problem z rozwikłaniem tajemnic paragrafów tarczy antykryzysowej? Napisz do nas! Postaramy odpowiedzieć się na Twoje pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to top