Company Social Responsibility – co to takiego?

csr-zolzyboznesu

Pewnie każdy z nas przy okazji poszukiwania informacji w internecie natknął się na termin CSR. Co to jest, czemu to służy, z czym jest związane? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Przez lata utrwalony został stereotyp, że przedsiębiorstwa skupiają się głównie na zysku i to jest cel nadrzędny prowadzenia przez nie działalności. W obecnych czasach mamy do czynienia ze zmianą podejścia dużych firm. Ekologia, problemy ze środowiskiem naturalnym, ochrona praw człowieka czy równe traktowanie kobiet oraz mężczyzn w miejscu pracy to tematy, które od lat pojawiają się w mediach społecznych i są poddawane dyskusji przez społeczeństwo. Właśnie dlatego narodziła się poniższa idea.

Corporate Social Responsibility

CSR, to skrót od angielskiej nazwy – Corporate Social Responsibility, co tłumaczymy jako społeczna odpowiedzialność biznesu. Ogólnie mówiąc jest to koncepcja według której, przedsiębiorstwa będące jednostkami społecznymi, w swoim działaniu uwzględniają oprócz zamierzonych celów biznesowych, również cele społeczne i wpływ jaki mogą mieć na otaczające ich społeczeństwo oraz jego problemy.

Według tej koncepcji, bycie odpowiedzialnym nie polega tylko na dopełnieniu wszelkich formalności prawnych przez przedsiębiorstwo, ale również na inwestowaniu w zasoby ludzkie, ochronę środowiska czy wpływ na dobre warunki dla pracowników w miejscu pracy.

Podstawy CSR

Dokumentem określającym podstawy CSR jest norma ISO 26000 opublikowana w dniu 1 listopada 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, zgodnie z którą ustalone zostały obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to między innymi:

  • ład organizacyjny
  • prawa człowieka
  • stosunki pracy
  • ochrona środowiska
  • sprawiedliwe praktyki rynkowe

Norma ta ma zastosowanie do wszystkich jednostek, a więc publicznych, prywatnych i non-profit. Niezależnie od ich wielkości oraz lokalizacji.

W jaki sposób polityka CSR jest prowadzona przez przedsiębiorstwa?

Istnieje wiele sposobów, ale najczęściej spotykane to: wolontariat pracowniczy, znakowanie towarów, kampanie społeczne, nadzór korporacyjny, odpowiedzialna polityka segregacji odpadów, udzielanie wsparcia finansowego, raportowanie społeczne czy programy podnoszenia kwalifikacji dla pracowników.

Ważne jest, że polityka społecznej odpowiedzialności nie może być prowadzona poprzez jednorazową akcję przedsiębiorstwa. Musi to być zaplanowane działanie, które ma na celu osiągnięcie konkretnych założeń programu.

A teraz garść informacji z naszego „rodzimego podwórka”. Uznaje się, że w Polsce ponad 2/3 polskich menadżerów posiada wiedzę o koncepcji CSR, i co napawa optymizmem, zainteresowanie tą koncepcją z roku na rok jest coraz większe, o czym może świadczyć coraz większa ilość firm prezentujących swoje praktyki w różnych raportach.

Przykłady zastosowań CSR

Jedną z firm aktywnie prowadzących politykę CSR w Polsce jest znany koncern wytwarzający produkty mleczne. Na stronie jednostki przeczytać można, że firma wyznaczyła obszary i cele, które chce osiągnąć do 2030 roku. Są to: odpowiedzialność za trendy żywieniowe, pozytywny wpływ na kondycję planety, zrównoważona produkcja, zwiększenie recyklingu oraz zwiększone zaangażowanie pracowników w określaniu celów strategicznych firmy. W ramach programu „Po stronie natury” firma ta posadziła 8 milionów drzew, odnowiła 150 km górskich szlaków i wsparła 133 lokalne inicjatywy ekologiczne. Inne akcje realizowane przez koncern to programy „Kwietne Łąki” oraz „Mamo, tato – wolę wodę”.

Kolejnym programem realizowanym w Polsce w ramach społecznej odpowiedzialności jest „Śniadanie daje moc” – patronami tego programu są Biedronka, Instytut Matki i Dziecka, Lubella oraz Danone. Jest to akcja skoncentrowana na przeciwdziałaniu niedożywianiu dzieci oraz propagowaniu wśród najmłodszych dobrych nawyków żywieniowych. W czasie trwania sześciu edycji tego projektu, blisko milion dzieci otrzymało wsparcie.

Myślę, że wielu z nas pamięta głośną akcję „Podziel się posiłkiem”, która stworzona została w 2003 roku przez fundacje dwóch największych koncernów telewizyjnych w Polsce – Fundację Polsatu oraz Fundację „Nie jesteś sam” TVN.

Korzyści CSR

Realizacja społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo może mieć wpływ między innymi na:

  • wzrost zainteresowania inwestorów – nie od dziś wiadomo, że chętnie inwestujemy swoje oszczędności w biznes, który jest przejrzysty, prowadzony zgodne z wymogami prawnymi, a do tego posiada dobrą reputację,
  • renomę przedsiębiorstwa – firma zaczyna byś postrzegana jako ta „dobra”, która nie koncentruje się wyłącznie na zysku, ale dba również o istotne sprawy społeczeństwa,
  • wzrost konkurencyjności – dzięki CSR przedsiębiorstwa mogą zdobyć przewagę nad konkurencją. Zwłaszcza dla naszych krajowych jednostek, idea CSR może stać się szansą do zaistnienia na rynkach światowych, gdzie taka polityka jest standardem,
  • pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w oczach pracowników – społeczna odpowiedzialność może być czynnikiem motywującym pracowników do osiągania jeszcze lepszych wyników w pracy. Pracownicy wiedząc, że część działań przedsiębiorstwa jest nakierowana na rozwiązywanie istotnych społecznych problemów, pracują lepiej i efektywniej,
  • pozyskiwanie najlepszych pracowników – poprzez społeczną odpowiedzialność kształtuje się wizerunek przedsiębiorstwa, zwiększa się jego atrakcyjność, co pozwala na pozyskanie najbardziej wykwalifikowanych pracowników oraz ich zatrzymanie.

Jak widać korzyści z wdrożenia społecznej polityki biznesu są duże, mają zauważalny wpływ na funkcjonowanie jak i rozwój przedsiębiorstw. Klienci współcześnie zwracają coraz większą uwagę nie tylko na jakość i cenę produktów, ale również na wizerunek firmy oraz podejmowane przez nią akcje społeczne. Ja sama będąc na zakupach i wybierając produkty, często zwracam uwagę na to, czy dana firma wspiera działania ekologiczne lub realizuje np. programy społeczne pod patronatem różnych instytutów.

CSR a wizerunek firmy

Tak jak istnieją firmy, które chcą mieć wpływ na społeczeństwo, w którym funkcjonują, tak istnieją przedsiębiorstwa, które chcą wykorzystać CSR dla swoich celów. Zdarza się, iż przedsiębiorstwa orientując się, że CSR może mieć pozytywny wpływ na wizerunek firmy, podejmują nieetyczne działania. Jeżeli firma podejmuje akcje społeczne, jednocześnie posiadając wiedzę o tym, iż akcje te nie przyniosą danego efektu, ale informuje o tym media czy lokalną społeczność, to takie zachowanie z całą pewnością nie może być uznane za społecznie odpowiedzialnie. Jego jedynym celem jest utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy, co równa się wzrostowi sprzedaży produktów.

Jednym z przykładów budzącego wątpliwości CSR jest wypowiedź kierownictwa firmy Cadbury. Firma ta posiada certyfikat Fair Trade – jest to partnerstwo handlowe oparte na szacunku i przejrzystości, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków pracy dla pracowników najemnych oraz wspiera drobnych, lokalnych dostawców. Wypowiedź ta dotyczyła batona Cadbury Dairy Milk – „To klasyczny baton Cadbury Dairy Milk: ten sam smak, ale za to z moralnością w cenie”. Powyższy przykład obrazuje, że niektóre firmy wykorzystują CSR tylko dla celów wizerunkowych, a nie z moralnych pobudek.

Pomaganie i prospołeczne nastawienie może przynieść przedsiębiorstwom realne korzyści. W  obecnych czasach, gdzie marka firmy jest sprawą bardzo istotną, a dobra opinia może spowodować wzrost sprzedaży produktów, działania CSR mogą mieć wpływ na „być lub nie być” przedsiębiorstwa. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że coraz więcej przedsiębiorstw będzie wdrażało politykę społecznej odpowiedzialności, co w przyszłości przyniesie wymierne efekty nam wszystkim!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to top