Chcesz założyć własną firmę? Sprawdź, od czego zacząć!

Ocenia się, że w Polsce 96% wszystkich przedsiębiorców stanowią mikroprzedsiębiorcy. Co ważne, 2/3 z nich to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z powyższego wynika wniosek, że Polacy chętnie zakładają firmy. Jakie są natomiast rodzaje działalności gospodarczej w Polsce? Na co zwracać uwagę przy wybieraniu formy prowadzenia przedsiębiorstwa? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czym jest działalność gospodarcza?

Dwa dokumenty, które każdy przyszły przedsiębiorca musi znać to Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. To właśnie ona zawiera przepisy regulujące jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z tym aktem prawnym: „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.”

Z powyższej definicji wynikają następujące cechy:

 • działalność ma charakter zarobkowy – jej nadrzędnym celem jest osiągnięcie zysku,
 • jest wykonywana w sposób zorganizowany – posiada siedzibę, pracowników, zakłada produkcję konkretnych rzeczy albo świadczenie usług,
 • jest wykonywana w sposób ciągły – nie jest to jednorazowe przedsięwzięcie, ale suma powtarzalnych czynności, które mają określony cel,
 • jest wykonywana we własnym imieniu – jest to działalność niezależna, nie jest zarządzana przez obce osoby czy podmioty.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej – wniosek CEIDG-1 można znaleźć w internecie, a jego wypełnienie nie powinno sprawić większych trudności.

Następnie, przedsiębiorca powinien postarać się o zdobycie numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz REGON (numer identyfikacyjny przedsiębiorcy w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej). Sprawa wygląda następująco: jeśli przedsiębiorca w momencie zakładania działalności miał już nadany NIP, to numer ten nie ulega zmianie. Jeśli jednak, numeru NIP nie miał, zostanie on nadany przy rejestracji. Natomiast numer REGON jest nadawany automatycznie na podstawie danych z wniosku CEIDG-1.

Złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Składki opłacane są do 10-go dnia miesiąca, chyba że przedsiębiorca zatrudnia pracowników – wtedy składki są odprowadzane do 15-go dnia miesiąca.

Ostatni krok to….

Ostatnim krokiem w procesie zakładania działalności jest utworzenie konta bankowego dla działalności oraz przygotowanie pieczątki zawierającej dane przedsiębiorcy. Co prawda, posiadanie konta bankowego nie jest wymogiem prawnym, ale zdecydowanie ułatwia prowadzenie rozliczeń finansowych przez przedsiębiorcę.

Zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej

Na koniec warto wspomnieć o zaletach i wadach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zalety:

 • szybki, prosty i tani sposób założenia działalności,
 • brak wymogów odnośnie wysokości kapitału początkowego,
 • możliwość zatrudnienia pracowników,
 • możliwość wyboru sposobu opodatkowania.

Wady:

 • odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności,
 • zarządzanie oraz prowadzenie firmy jest zależne od jednej osoby,
 • nawet gdy działalność nie generuje zysku, przedsiębiorca musi opłacać składki do ZUS.

Spółka cywilna, a co to takiego?

Popularną formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna – zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Spółka cywilna jest dosyć prostą formą działalności gospodarczej. Każdy wspólnik jest uprawniony oraz zobowiązany do prowadzenia spraw spółki, a za zobowiązania spółki, wspólnicy odpowiadają solidarnie. To właśnie ta odpowiedzialność wspólników stanowi jedną z wad spółki cywilnej. Jeśli jeden z nich nabędzie zobowiązanie w imieniu spółki, to solidarnie odpowiadają z nim pozostali wspólnicy. Co ważne, również również w tym przypadku, wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

W tym artykule przedstawiłam wyłącznie jednoosobową formę prowadzenia działalności  oraz spółkę cywilną, jako że są to najbardziej rozpowszechnione formy prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostałe to spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to top